Selecteer een pagina

Over Een Goede Buur

Voor nieuwkomers is het vaak moeilijk om in te burgeren en goed te integreren binnen een voor hen nieuwe samenleving.

Het project ‘Een goede buur’ wil hen, maar ook de buurt hierbij de helpende hand bieden. Door een kennismaking te organiseren waarin de nieuwe buur zijn omgeving leert kennen en de omgeving hun nieuwe buur.

Een kennismaking creëert wederzijds begrip en geeft een aanzet tot een prettige leefomgeving.

Kennismaking creëert wederzijds begrip. 

Waarom het project?

De weg die de vluchteling heeft afgelegd is emotioneel en fysiek zwaar. Ze hebben hun opgebouwde leven in een andere cultuur achter moeten laten en moeten nu hier in Nederland lang wachten op een daadwerkelijke huisvesting. Voor veel vluchtelingen is dit verleden een traumatische ervaring.

Men zit vaak maandenlang in een asielzoekerscentrum waar zij nog niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven in Nederland. Daarom vinden veel vluchtelingen, ook na huisvesting, moeilijk aansluiting in de nieuwe samenleving. Soms kunnen ze contact maken met mensen van hun land van herkomst, maar een goede integratie blijft vaak een probleem. Aansluiting vinden in de eigen buurt en het creëren van sociaal contact tussen ‘buren’ gaat vaak moeizaam, of komt zelfs helemaal niet van de grond. Een Goede Buur zorgt voor de eerste kennismaking, wat het sociale contact tussen buren kan bevorderen. 

Verbinding

De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden als huisvesting en een uitkering. Vluchtelingenwerk is directer betrokken en regelt vaak persoonlijke zaken zoals scholing, verzekeringen, belastingen e.d.

Wat hierin ontbreekt is een goede buur. Iemand waar je terecht kan voor meer alledaagse dingen. Het is juist dit contact waar het momenteel vaak aan schort terwijl dit juist noodzakelijk is om op langere termijn tot een echte integratie te komen.

Betrokken partijen

Het is pertinent niet de bedoeling dat de buren taken op zich gaan nemen, of laat nemen, zoals het regelen van belastingen, scholing, verzekeringen, etc. Daar zijn andere instanties verantwoordelijk voor. Het project richt zich puur op de maatschappelijke verbinding tussen de nieuwkomer en de huidige bewoners.

Het hele project draait om communicatie en gaat over hele gewone dagelijkse dingen:

   komma-website-01    Een kopje koffie drinken.

   komma-website-01    Samen boodschappen doen.

   komma-website-01    Een bezoekje afleggen.

   komma-website-01    Uitnodigen om samen te koken / eten.

   komma-website-01    Samen een sportclub bezoeken.

   komma-website-01    Een helpende hand bieden.

Doelstelling

Een goede samenwerking onder de betrokkenen, zal ervoor zorgen dat de doelstelling van ’n Goede Buur behaald wordt. Dat is: een betere integratie bewerkstelligen, zowel ten aanzien van de nieuwkomer, als ten aanzien van zijn omgeving. In twee richtingen dus.

Wie nemen deel aan dit pilot-projectteam?

Dhr. M. Slooves

Eigenaar Slooves Grafische Vormgeving, vrijwilliger Vluchtelingenwerk, voorzitter Filmcafé Grave

Mevr. D. Badran

Verpleegster, Syrische afkomst, sinds december 2014 in Grave

Dhr. L. Salet

Kunstenaar, welzijnswerker

Mevr. L. Van Geel

Vrijwilliger Vluchtelingenwerk

Webdesign door Tamar Slooves